Een asbestattest voor aannemers

Wanneer?

Als aannemer in de bouwsector komt u regelmatig in aanraking met diverse bouwmaterialen en sloopprojecten. Maar wanneer is het precies noodzakelijk om een asbestattest te hebben? Hieronder vindt u de belangrijkste situaties waarin het beschikken over een asbestattest onontbeerlijk is voor uw werkzaamheden

Vraag vrijblijvend uw offerte aan

asbestattest voor aannemers

Verantwoordelijkheid

Het is uw verantwoordelijkheid als aannemer om te zorgen voor de nodige inspecties en het verkrijgen van een asbestattest voor aannemers voordat de werkzaamheden beginnen. Het niet naleven van deze regelgeving kan leiden tot juridische gevolgen en gezondheidsrisico’s. Zorg dus altijd dat u goed voorbereid bent en alle vereiste documentatie in orde heeft.

Wanneer is het noodzakelijk?

Renovatie- en Sloopwerkzaamheden

Voordat u aanvangt met onderhouds-, renovatie- of sloopwerkzaamheden, is het essentieel om de aanwezigheid van asbest te beoordelen. Als aannemer bent u verplicht een asbestattest te bezitten wanneer u werkzaamheden verricht aan structuren die mogelijk asbest bevatten. Dit is niet alleen een juridische eis, maar beschermt ook uw werknemers en het milieu tegen de gevaren van asbest.

Omgevingsvergunning Vereist

Voor projecten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, is het asbestattest een verplicht onderdeel van de aanvraag. Het zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Projectomvang

De noodzaak van een asbestattest hangt ook af van de omvang van het project. Voor niet-residentiële gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³, meergezinsgebouwen groter dan 5.000 m³ (uitgezonderd eengezinswoningen), of infrastructurele werken groter dan 250 m², is een asbestattest verplicht.

Veiligheid en Gezondheid

De kern van het asbestattest is de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Door te voldoen aan de asbestregelgeving, waarborgt u een veilige werkomgeving en minimaliseert u het risico op blootstelling aan asbestvezels.

Wat betekent het asbestattest voor aannemers?

Het asbestattest voor aannemers is een cruciaal document dat de aan- of afwezigheid van asbesthoudende materialen binnen een gebouw aantoont.

Dit attest, opgesteld door gecertificeerde experts, biedt een gedetailleerd overzicht van eventuele asbestbevattende elementen, hun locatie, en de staat waarin ze verkeren.

Het dient niet alleen als een bewijsstuk voor conformiteit met de huidige milieu- en gezondheidswetgeving, maar ook als een leidraad voor het beheer, de sanering of het veilig onderhoud van het pand.

Het verstrekken van een asbestattest is essentieel bij de verkoop van een eigendom, renovatieprojecten, en voor de veiligheid op de werkplek, om te verzekeren dat alle betrokkenen beschermd zijn tegen de mogelijke risico’s van asbestblootstelling.

Scroll naar boven